Kimonos & Textiles | Surplus Network

Obi sash for Kimono