Tubas | Surplus Network

Miraphone tuba 82a
Indonesia
Miraphone tuba 82a

$1,850.00 USD

Miraphone tuba 82a

$1,850.00 USD

6/4 Piggy CC Tuba
USA
6/4 Piggy CC Tuba

$4,600.00 USD

6/4 Piggy CC Tuba

$4,600.00 USD

Wessex CC Travel Tuba
USA
Wessex CC Travel Tuba

$1,600.00 USD

Wessex CC Travel Tuba

$1,600.00 USD

Hirsbrunner B Flat Tuba
USA
Hirsbrunner B Flat Tuba

$12,000.00 USD

Hirsbrunner B Flat Tuba

$12,000.00 USD

Kanstul Model 90 Tuba
USA
Kanstul Model 90 Tuba

$7,900.00 USD

Kanstul Model 90 Tuba

$7,900.00 USD

tuba Bb 3/4
USA
tuba Bb 3/4

$1,150.00 USD

tuba Bb 3/4

$1,150.00 USD

C.G. Conn 52J  Tuba
USA
C.G. Conn 52J Tuba

$5,000.00 USD

C.G. Conn 52J Tuba

$5,000.00 USD

Conn 12J BBb tuba
USA
Conn 12J BBb tuba

$1,499.00 USD

Conn 12J BBb tuba

$1,499.00 USD

Couesnon EEb tuba
USA
Couesnon EEb tuba

$699.00 USD

Couesnon EEb tuba

$699.00 USD

Conn USA Tuba 840496
USA
Conn USA Tuba 840496

$1,499.99 USD

Conn USA Tuba 840496

$1,499.99 USD

Yamaha YBB 201 Tuba
USA
Yamaha YBB 201 Tuba

$1,399.00 USD

Yamaha YBB 201 Tuba

$1,399.00 USD