Tsuba | Surplus Network

Akasaka  Tsuba
Canada
Akasaka Tsuba

$400.00 USD

Akasaka Tsuba

$400.00 USD

MENUKI Dragon
Poland
MENUKI Dragon

$225.00 USD

MENUKI Dragon

$225.00 USD

Iron KOZUKA
Poland
Iron KOZUKA

$165.00 USD

Iron KOZUKA

$165.00 USD